Spinnaker Projektledning AB - Mårten Thalén

Jag är en projektledare som drivs av skapa resultat och nytta.

Jag ser mig som en strukturerad och målinriktad person. Jag har god helikoptersyn, tycker det är naturligt att delegera och fastnar inte i detaljer. Mina vänner och kollegor brukar säga att jag är uthållig, lugn och lyssnande.

Jag tror på att skapa kreativa och harmoniska team, där alla medlemmar får komma till sin rätt och där man genom att arbeta tillsammans åstadkommer det mervärde som grupparbete medför. Viktiga inslag i mitt ledarskap i dessa sammanhang är kommunikation och lyhördhet.

Jag började min yrkesverksamma bana inom IT, men har gradvis breddat min kompetens genom att leda projekt med tyngdpunkt på verksamhetsutveckling. Bäst trivs jag i projekt som har en blandning av verksamhet och IT.

Jag har varit yrkesverksam i ca 25 år varav 15 år i rollen som projektledare. Jag innehar IMPA-certifiering på C-nivå.

Kontakta mig för mer information och komplett CV. Du når mig på mobiltelefon 070-108 10 10 eller email marten.thalen@spinnaker.se.
Spinnaker Projektledning AB   Hästhagsgatan 4 D, 172 75 Sundbyberg   070-108 10 10   marten.thalen@spinnaker.se